Therapie voor kinderen en jongeren in Brussel

Niet alleen volwassenen hebben het soms moeilijk…

Heeft uw kind te lijden onder psychische problemen? Dit soort problemen kunnen al in een  vroeg stadium greep krijgen op het leven van kinderen en adolsecenten. Het is dus van belang zo vroeg mogelijk in te grijpen en de onstane situatie en de bijbehorende problemen op te lossen. Psycholoog Brussel biedt therapie aan zowel kinderen als adolsecenten . Hoofddoel bij elke therapie is het, deze jongeren te helpen weer vaste grond onder de voeten te geven.

Wat gebeurt er in een therapie sessie ?

Bij kinderen zijn het in veel gevallen de ouders die een afspraak maken.  Vaak doen ze dat omdat ze een specifieke reden hebben waarom ze zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat hun kind slechte cijfers op school gekregen heeft of ongewenst gedrag vertoond. Jongeren kunnen ook zelf het initiatief nemen om een psycholoog te raadplegen, hoewel het ook voor adolescenten veelal hun ouders zijn die de afspraak maken.

Tijdens onze eerste ontmoetingen zijn zowel de ouders als het kind of de kinderen aanwezig. Ik luister naar de redenen waarom jullie als ouders een therapie willen beginnen voor jullie kind. Ook zoek ik naar de beste manier waarop ik hulp kan bieden. De aanwezigheid van de ouders, en het feit dat ze actief deelnemen aan het gesprek is in deze eerste fase van groot belang.

Na een gesprek met zowel de ouders als de kinderen, ontmoet ik het kind zonder de ouders. Ik probeer hem of haar zich veilig en comfortabel te laten voelen. In een speelse ambiance voelt het kind dat het zich geen zorgen hoeft te maken. Alles wat gezegd wordt, blijft een geheim tussen het kind en mij als therapeut. Afhankelijk van de persoonlijkheid van het kind, kan het communiceren door te spreken, schrijven, tekenen, gebruik te maken van de in elk kind aanwezige creativiteit, enzovoort.

Een eerste keer contact …

Twijfelt u nog ? Dat is echt nergens voor nodig. U kunt eenvoudig contact opnemen en uw vragen stellen of een eerste afspraak vastleggen. Contact maken kan zowel per telefoon als  per email.

Uw eerste afspraak in onze comfortabele en private praktijkruimte wordt dan in samenspraak met u op zo kort mogelijke termijn vastgelegd. U mag natuurlijk rekenen op volledige vertrouwelijkheid. Wij werken niet met een wachtlijst, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.

kinderen en adolescents Psycholoog brussel

kinderen en adolescents Psycholoog brussel depressie, stress, angst behandeling in brusselpsycholoog ixelles, brussel, ukkel, saint-gilles, etterbeek, namur, liège, nivelles, mons, tournai,tout d’abord, ainsi, notamment kinderen en adolescents psycholoog brussel